Eliminacja wskaźnika WIBOR z umowy krok po kroku

Eliminacja wskaźnika WIBOR z umowy krok po kroku

Osoby zastanawiające się nad unieważnieniem wskaźnika WIBOR mają świadomość tego, że droga wiodąca do osiągnięcia tego celu może być wyboista. Często nie wiedzą jednak, jak mogą wyglądać jej poszczególne etapy. Czas to zmienić, zwłaszcza że świadomość tego, co może nas czekać pozwala na lepsze wykorzystanie otwierających się przed nami możliwości.

Unieważnienie WIBOR krok po kroku

Bez względu na to, z jak dużym kredytem mamy do czynienia, pierwszym krokiem niezmiennie pozostaje analiza umowy kredytowej wraz z aneksami. Zwykle jest ona bezpłatna i już na tej podstawie można określić, o co najlepiej walczyć z bankiem. Unieważnienie WIBORu w całości nie zawsze jest możliwe, niemal zawsze można jednak starać się o umorzenie przynajmniej części rat. Oczywiście, sama wiedza o nieprawidłowościach w umowie nie jest wystarczająca. Konieczne jest też przygotowanie wezwania do zapłaty, a jeśli nie przyniesie ono spodziewanych rezultatów – wniesienie sprawy do sądu. Tu w szczególny sposób przydaje się pomoc osób zaznajomionych z prawem bankowym i samym sposobem postępowania w sprawach przeciwko bankom.

Sprawdź także