Gdzie zrobić Nifty

Istnieje wiele opcji badań prenatalnych. Jednak w porównaniu z Nifty tradycyjne metody przesiewowe mają niższą dokładność i wyższy odsetek wyników fałszywie dodatnich. Inwazyjne testy diagnostyczne, takie jak amniopunkcja lub biopsja kosmówki są dokładne, ale niosą ze sobą 1-2% ryzyko poronienia.

Czym się różni test Nifty od tradycyjnych badań prenatalnych?

Test Nifty jest nieinwazyjny, a badanie wykonywane jest z próbki krwi matki, bez ryzyka dla matki i płodu. Jeśli nie wiesz gdzie zrobić Nifty, to szukaj placówek, które mają odpowiednie urządzenia diagnostyczne, które pozwalają na stwierdzenie nawet 400 różnych wad rozwojowych, w tym wewnątrzmacicznego obumarcia płodu.

Badania genetyczne w ciąży

Wolne od komórek fragmenty DNA (cfDNA) to krótkie fragmenty DNA, które można znaleźć we krwi. Podczas ciąży fragmenty cfDNA z płodu przenikają do krwioobiegu matki przez łożysko. Test Nifty polega na pobraniu próbki krwi od matki, która jest następnie analizowana w celu wykrycia nieprawidłowości chromosomalnych w DNA płodu.

Cały genom jest sekwencjonowany i porównywany z chromosomami referencyjnymi, aby dokładnie określić obecność nieprawidłowości genetycznych. Korzystając z tej metodologii, test może dawać bardzo dokładne wyniki i określić szerszy zakres nieprawidłowości, w tym trisomie, aneuploidie chromosomów płciowych oraz zespoły delecji/duplikacji.