Zarzuty wobec indeksu WIBOR coraz poważniejsze

Zarzuty wobec indeksu WIBOR coraz poważniejsze

Kolejne podwyżki stóp procentowych przyniosły jednocześnie znaczne podwyżki rat kredytów o zmiennym oprocentowaniu. Wraz z nimi pojawiły się propozycje „zamrożenia” rat płaconych przez kredytobiorców, a także zarzuty o nieadekwatność powszechnie stosowanego indeksu WIBOR.

Sam WIBOR jest indeksem referencyjnym, na podstawie którego ustalane jest oprocentowanie kredytów. Jako narzędzie, pozostające poza nadzorem kredytobiorców i de facto państwa, jest coraz częściej krytykowaną praktyką.

Czy kredyt z WIBOR można unieważnić?

Na fali krytyki wobec indeksu WIBOR pojawiły się propozycje unieważniania umów z WIBOR. Takie usługi już dziś proponuje wiele czołowych kancelarii prawnych, a eksperci od prawa bankowego wskazują, że unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR staję się całkiem realną opcją. Po stronie kredytobiorców stoi też Komisja Nadzoru Finansowego, a także fakt, że wskaźnik WIBOR uzyskał licencje od Komisji dopiero w roku 2020. Oznacza to bowiem, że wcześniejsze kredyty zostały udzielone z pogwałceniem obowiązującego wówczas prawa.

Sprawdź także