Legalność WIBOR – możliwe rozstrzygnięcia

Legalność WIBOR – możliwe rozstrzygnięcia

O ile sam wskaźnik WIBOR jest legalny, o tyle można mieć poważne wątpliwości, czy zasady, w oparciu o które jest wyliczany, są rzeczywiście zgodne z prawem. Procesy sądowe, które stawiają sobie za cel pozbycie się zapisów dotyczących wskaźnika WIBOR z umów kredytowych są więc dziś postrzegane jako te, które mają coraz więcej szans na powodzenie.

Na jakie rozstrzygnięcia można liczyć?

Kancelarie, które odpowiadają przecząco na pytanie o zgodność z prawem wskaźnika WIBOR walczą przede wszystkim o to, aby wyeliminować z umów wszystkie składniki oprocentowania. W tym wypadku walka dotyczy nie tylko WIBOR, ale również marży. W takim wypadku bank nie tylko zwraca odsetki, ale również zgadza się na kontynowanie nieoprocentowanej spłaty kredytu w czasie ustalonym w umowie. Jeśli pytanie o to, czy WIBOR jest zgodny z prawem zostanie rozstrzygnięte na wniosek kredytobiorcy, można też liczyć na rozwiązanie pośrednie. W tym wypadku marża nadal będzie obowiązywała w kredycie, wskaźnik WIBOR zostanie jednak z niego usunięty.

Sprawdź także